Yakiniku restaurant

48 results
Gyu-Kaku Japanese BBQ
Japanese restaurant

Gyu-Kaku Japanese BBQ

4.6
Review (1298)
$$
Gyu-kaku Japanese BBQ
Yakiniku restaurant

Gyu-kaku Japanese BBQ

4.1
Review (738)
$$
Niwa Japanese BBQ
Japanese restaurant

Niwa Japanese BBQ

4.6
Review (931)
$$
MANPUKU Japanese Yakiniku Grill
Yakiniku restaurant

MANPUKU Japanese Yakiniku Grill

4.2
Review (103)
Gyu-Kaku Japanese BBQ
Yakiniku restaurant

Gyu-Kaku Japanese BBQ

4.5
Review (1052)
$$
Gyu-Kaku Japanese BBQ
Japanese restaurant

Gyu-Kaku Japanese BBQ

4.4
Review (1108)
$$
Tsuruhashi Japanese BBQ
Yakiniku restaurant

Tsuruhashi Japanese BBQ

4.6
Review (217)
$
Samurai japanese BBQ and Seafood
Yakiniku restaurant

Samurai japanese BBQ and Seafood

4.7
Review (109)
Gyu-Kaku Japanese BBQ
Japanese restaurant

Gyu-Kaku Japanese BBQ

4.5
Review (1907)
$$
Yakiniku Futago
Japanese steakhouse

Yakiniku Futago

4.6
Review (521)
$
Gyu-Kaku Japanese BBQ
Japanese restaurant

Gyu-Kaku Japanese BBQ

4.6
Review (1129)
$$
Gyu-Kaku Japanese BBQ
Yakiniku restaurant

Gyu-Kaku Japanese BBQ

4.5
Review (2270)
$$
Yakiniku Gen
Yakiniku restaurant

Yakiniku Gen

4.5
Review (185)
$$
Gyu-Kaku Japanese BBQ
Yakiniku restaurant

Gyu-Kaku Japanese BBQ

4.5
Review (2209)
$$
Gyu-Kaku Japanese BBQ
Yakiniku restaurant

Gyu-Kaku Japanese BBQ

4.4
Review (196)
$$
Yamaya Japanese Wagyu & Grill
Yakiniku restaurant

Yamaya Japanese Wagyu & Grill

4.6
Review (98)
$$
Sei-Ko-En Restaurant
Japanese restaurant

Sei-Ko-En Restaurant

4.4
Review (66)
Ko Ryo Jung Korean BBQ
Korean barbecue restaurant

Ko Ryo Jung Korean BBQ

4.3
Review (622)
$$
Manpuku Tokyo BBQ Dining
Yakiniku restaurant

Manpuku Tokyo BBQ Dining

4.6
Review (189)
$
Tamaen Japanese BBQ
Japanese restaurant

Tamaen Japanese BBQ

4.5
Review (35)
head store
Yakiniku restaurant

head store

Review (0)
Tokyo Kalbi
Yakiniku restaurant

Tokyo Kalbi

4.5
Review (60)
$$
Gyu-Kaku Japanese BBQ
Japanese restaurant

Gyu-Kaku Japanese BBQ

4.4
Review (552)
$$
Manpuku Tokyo BBQ Dining
Japanese restaurant

Manpuku Tokyo BBQ Dining

4.5
Review (259)
$$$